VERIM

VERIM

Η εφαρμογή που επιδρά όπου υπάρχει ανθρώπινος παράγοντας ο οποίος επιζητά την συνειδητή αυτοβελτίωση

Andrzej Andamon Slawinski

VERIM co-founder

Ο Andrzej είναι συνιδρυτής των συστημάτων βελτίωσης της νοημοσύνης και παραγωγός πολυμέσων που ειδικεύεται στα ψυχοδιαθετικά συστήματα για τον αθλητισμό, τον ανθρώπινο δυναμικό και την εκπαίδευση. Το υπόβαθρό του είναι το θέατρο, η μουσική, η ψυχολογία, η βιοφυσική (δούλεψαν για τον καθηγητή Fritz Albert Popp στην βιοφωτογραφική έρευνα) και τα μαθηματικά.

Ο Andrzej είναι ο εφευρέτης της τεχνολογίας AudioStrobe και συνιδρυτής του VERIM (Virtual, – Energy, – Resourses, – and Intelligence Management), που παράγει πάνω από 100 προγράμματα AVS (οπτικοακουστική διέγερση), συμπεριλαμβανομένων παραγωγών για την Deepak Chopra. Εκτός από τα σεμινάρια και τα εργαστήρια, εργάζεται επίσης σε θεατρικές και πολυμέσες παραστάσεις.

Το 2006 του χορηγήθηκε ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας για την ομάδα ψυχοσύνδεσης και υπέβαλε αίτηση για ένα άλλο δίπλωμα ευρεσιτεχνίας στο σύστημα πολλαπλών αισθητηριακών διεγέρσεων που βασίζεται σε βιοανάδραση (MuSES) (Multi-Sensory-Enhacement-System). Ο Andrzej τρέχει το Tamas Lab. στούντιο στην Πολωνία και είναι μέτοχος της Audiostrobe Ltd στο Ηνωμένο Βασίλειο.

JOIN US AND....

Τrainning with VERIM

0
ΧΩΡΕΣ
0
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
0
ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Τι μπορεί να προσφέρει το VERIM 

Η εταιρία VERIM

Η εταιρία VERIM φιλοδοξεί να μεταφέρει τώρα εντός Ελλάδας και Κύπρου την τεχνογνωσία και τον αντίστοιχο εξοπλισμό, ώστε να συντελέσει στην ανάπτυξη και εξέλιξη νέων γνώσεων και τεχνικών διαχείρισης σε όλους τους τομείς δραστηριοτήτων, όπου ο ανθρώπινος παράγοντας παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο.Ένα από τα βασικά ενδιαφέροντα της εταιρίας είναι η μετάδοση της τεχνογνωσίας και της τεχνολογίας στους πελάτες της, με γρήγορο, οικονομικό και ποιοτικό τρόπο.

Η εταιρία ανέπτυξε ένα ολοκληρωμένο πακέτο, το οποίο μπορεί να προσαρμοστεί στις εκάστοτε ανάγκες. Έτσι βάσει των επιθυμιών σας εκπαιδεύονται, αφενός διοικητικά στελέχη σε μεμονωμένες συνεδρίες ή εργασίες ομαδικές σε ομαδικά σεμινάρια (ακόμα και από το σπίτι), αφετέρου εκπαιδεύονται μεμονωμένα άτομα της επιχείρησής σας, των οποίων την μετεκπαίδευση και εξάσκηση μπορείτε να αναλάβετε εσείς με το σύστημα VERIM.   

Oι εκπαιδευτικές ενότητες έχουν τελευταίως προσαρμοστεί όσον αφορά τον τρόπο χρήσης τους από τον ερευνητικό σύμβουλο της εταιρίας Αρουτζίδη Άνθιμο, ώστε να οι ψυχοεκπαιδευτικές διαδικασίες να μπορούν να χρησιμοποιηθούν και ως βοηθήματα στον κλάδο της ψυχικής υγείας (συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία), για ειδικά εκπαιδευμένους επαγγελματίες. Καθώς επίσης το λογισμικό VERIM LAB. δημιουργήθηκε, πέρα από την κλασσική του χρήση στην έρευνα και την βιοανάδραση, για να διευκολύνει και να εξακριβώνει την πορεία και αποτελεσματικότατα της ψυχολογικής θεραπείας. Επίσης η εφαρμογή τους σε οποιονδήποτε τομέα υπάρχει ανθρώπινος παράγοντας, (κατόπιν εκπαίδευσης και αρχικής εποπτείας), μπορεί να βελτιώσει την εκάστοτε συμπεριφορά / απόδοση / απόκριση, με σκοπό την συνειδητή αυτοδιαχείριση (self-management).

Η συνολική ιδέα του VERIM

Το VERIM προσφέρει σε εταιρίες ένα αρθρωτά διαμορφωμένο πακέτο, το όποιο βρίσκει εφαρμογή σε εκπαιδεύσεις, μετεκπαιδεύσεις, Consulting  και Coaching.

Ένα βασικό δομικό συστατικό του VERIM αποτελεί το Know-how της εταιρίας, η θεωρητική αντίληψη και η πρακτική εμπειρία της εταιρίας για τις διαδικασίες ανάπτυξης ανθρωπίνου δυναμικού (Human Resources Development). Το VERIM προσπαθεί να διατηρεί σε αντίστοιχο επίπεδο ποιότητας και ποσότητας  γνώσεις και μεθόδους μέσω ερευνητικών εντολών και διαρκούς εξέλιξης.

Ένα ακόμα δομικό συστατικό σχετίζεται με το λογισμικό VERIM και την εμπειρία στον τομέα των πολυμέσων, την ανάπτυξη λογισμικών και Hardware. Έτσι το VERIM προσφέρει μια λύση λογισμικών και πολυμέσων, που αξιοποιεί πλήρως τις δυνατότητες ενός σύγχρονου ηλεκτρονικού υπολογιστή. Βασιζόμενη στην ερευνητική και εξελικτική εργασία μας η λύση που προσφέρεται, συνεχίζει να εξελίσσετε αδιάκοπα για την εφαρμογή στο HRD (Human Resources Development). Μέσω της επαγγελματικής τεχνογνωσίας μας στην εφαρμογή της βιοανάδρασης, όντας εξοπλισμένο με μια διασύνδεση βιοανάδρασης, αποτελεί το λογισμικό πακέτο ιδανικό εργαλείο για την εξάσκηση του συνεργάτη σας .  

Το VERIM συνδέει τον παράγοντα του ανθρώπινου σώματος και της ευεξίας του με τον επιχειρηματικό / επαγγελματικό σχεδιασμό. Όχι μόνο η εμπειρία της εταιρίας αλλά και τα τελευταία ερευνητικά πορίσματα της επιστήμης, τεκμηριώνουν ότι η επαγγελματική απόδοση δέχεται μεγάλη επίδραση από την σωματική δραστηριότητα. Έτσι δεν μπορεί να αδιαφορήσει ένα σφαιρικό Human Resources Management για τις σωματικές συνιστώσες όσον αφορά την αποδοτικότητα μιας επιχείρησης.

Με αυτό τον τρόπο το VERIM Concept αποτελεί ένα σύστημα ανάπτυξης οργανισμών και προσωπικού, με ένα μεγάλο πεδίο δράσης.

Το πεδίο εφαρμογής και δράσης του VERIM

Οι σημαντικότερες επιδόσεις στον τομέα του ανάπτυξης της διαχείρισης του ανθρωπίνου δυναμικού, τις οποίες προσφέρουμε στους πελάτες μας είναι:

  • Ανάπτυξη ομαδικών δεξιοτήτων
  • Εκπαίδευση σε κοινωνικές δεξιότητες
  • Προσωπική ανάπτυξη
  • Ανάπτυξη μαθησιακών δεξιοτήτων

Σε προσωπικό ατομικό και επαγγελματικό επίπεδο το σύστημα VERIM προσφέρει:

  • Αύξηση της επίδοσης
  • Βελτίωση του επιπέδου συγκέντρωσης / προσοχής
  • Εκμάθηση αυτοδιαχείρισης
  • Διαχείριση του στρες
  • Προετοιμασία εξετάσεων, προετοιμασία αθλητών, προετοιμασία για πιεστικές συνθήκες
  • Θεραπεία βιοανάδρασης

Εργαλείο στον κλάδο ψυχικής υγείας

Το VERIM μπορεί να εφαρμοστεί στον τομέα της έρευνας καθώς μετράει την ηλεκτροδερμική αγωγιμότητα, την οποία αποθηκεύει σε αρχείο στον υπολογιστή και μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή οποιαδήποτε μέτρηση έχει καταγραφεί.

Τα πεδία εφαρμογής του VERIM είναι σχεδόν ανεξάντλητα και προσφέρουν μια πολύ ενδιαφέρουσα επιλογή με πολλές εναλλαγές.

Επίσης οι ψυχοεκπαιδευτικές ενότητες του VERIM αποτελούν μια εξαιρετικά ευχάριστη μορφή βιοαναδραστικής μάθησης και εκπαίδευσης για παιδιά, καθώς κεντρίζουν ιδιαίτερα το ενδιαφέρον τους και τα κινητοποιούν για νέα μάθηση και ανάπτυξη. Οι βασικές δεξιότητες αυτοδιαχείρισης, που καλείται να εκπαιδεύσει η βιοανάδραση, γίνονται παιχνίδι με το πολύ εύχρηστο και διαδραστικό λογισμικό VERIM.